Ελληνικός Χρυσός - Δίπλα στην κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής με σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Ελληνικός Χρυσός επιχειρεί στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική βασισμένη στην θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτη αρχή της υπεύθυνης...

Additional Info

Subscribe to this RSS feed