Αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα σε τμήματα Δημοτικού Οδικού Δικτύου στην περιοχή Αγίου Παύλου- Νέας Ηράκλειας

Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τμημάτων Οδών Δ.Ε. Καλλικράτειας», ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα στα παρακάτω οδικά τμήματα:

1. Δημοτική Οδός σύνδεσης οικισμών Αγίου Παύλου- Νέας Ηράκλειας, μήκους 3.400m.

2. Δημοτική Οδός Λεωφόρος Αγίου Παύλου, μήκους 2.400 m.

3. Δημοτική Οδός Νέας Ηράκλειας από είσοδο έως έξοδο (έμπροσθεν Κεντρικής Πλατείας) μήκους 1.300m.

4. Δημοτική Οδός Νέας Ηράκλειας από Δημοτικό Σχολείο προς παραλιακή οδό, μήκους 100 m.

Πρόκειται για την αποξήλωση του παλαιού ασφαλτοτάπητα, την εξυγίανση των τοπικών φθορών με υλικό οδοστρωσίας, τον καθαρισμό των χωμάτινων τάφρων (όπου υπήρχαν) εκατέρωθεν των τμημάτων και την τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα.

Συμπληρωματικά, εφαρμόστηκε στο μεγαλύτερο μήκος του έργου και η προβλεπόμενη διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Ως τμήμα έργου, αποτελεί βέλτιστη λύση για την προσβασιμότητα τόσο των οικισμών όσο και της προσπέλασης των επισκεπτών και των λουόμενων της περιοχής. Επίσης, με το έργο αυτό, αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο η ποιότητα ζωής της περιοχής,  αφού γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές, όχι μόνο του Νομού Χαλκιδικής, αλλά και της Επικράτειας.