Παρουσίαση αποτελεσμάτων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007–2013

 Από την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) με τη συμμετοχή και του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής


Συνάντηση με τη συμμετοχή των προέδρων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ).
Σκοπός της συνάντησης, εκτός από τα θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΕΜ, ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ).

Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2014–2015 είναι δέκα πέντε, με συνολική έγκριση 5.151 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 638 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, από τις οποίες απεντάχτηκαν με έκδοση σχετικής απόφασης 1.348 προτάσεις, έχουν παραληφθεί και ολοκληρωθεί 1.853 και οι υπόλοιπες είναι προς ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα των δύο από τα τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή τους (Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 10/5/2016 και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 24/5), έχουν υποβληθεί για το πρώτο πρόγραμμα 16.189 προτάσεις συνολικής δημόσιας επιχορήγησης 392 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, εκ των οποίων στην Κεντρική Μακεδονία 3.478 προτάσεις προϋπολογισμού 84 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Για το δεύτερο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί 5.626 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 318 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, εκ των οποίων στην Κεντρική Μακεδονία 1.097 προτάσεις προϋπολογισμού 62 εκατομμυρίων περίπου ευρώ.

Τα υπόλοιπα δύο προγράμματα είναι ακόμα σε ισχύ και λήγουν το μεν «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στις 09/6 και το «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών» στις 06/6.

Μεταξύ άλλων στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον αναπτυξιακό νόμο, στα νέα προγράμματα που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένεται να προκηρυχθούν μετά το καλοκαίρι και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


0000000HV

Last modified onΚυριακή, 05 Ιούνιος 2016 20:45