Ελιά, ο Χρυσός της Χαλκιδικής, Καλλιέργεια, Φυτοπροστασία και Επεξεργασία

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Χαλκιδικής και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν την Εσπερίδα

Ελιά, ο Χρυσός της Χαλκιδικής, Καλλιέργεια, Φυτοπροστασία και Επεξεργασία

που θα πραγματοποιηθεί στον Πολύγυρο 4 Μαΐου 2018 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στις 18:00.