Τι ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο που θα υπογράψει στις 15 Μαρτίου ο υπουργός Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου

Τις γενικές αρχές και τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις...

Subscribe to this RSS feed