updated 6:48 AM EEST, Jun 27, 2022
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ:

Συμπερίληψη και διαφορετικότητα, προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις που βλέπουν στο μέλλον

Η Ελληνικός Χρυσός δημιουργεί ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον προάγοντας τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων

Το τελευταίο διάστημα η διαφορετικότητα και η ενσωμάτωση αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ατζέντα των στρατηγικών των επιχειρήσεων. Η διαφορετικότητα οδηγεί σε καταστάσεις win-win, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση, καθώς η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος που προσφέρει ίσες ευκαιρίες, επιτρέπει στους εργαζομένους να αισθάνονται μεγαλύτερη σύνδεση µε τον οργανισμό.

Η ύπαρξη μιας κουλτούρας που «αγκαλιάζει» τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο, καθώς δημιουργεί ένα αίσθημά εμπιστοσύνης που συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την πολυφωνία σε ένα περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στους εργαζομένους να αισθάνονται ασφάλεια, με αποτέλεσμα να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Ελληνικός Χρυσός, η μεταλλευτική εταιρεία που λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Η εταιρεία υλοποιεί μια από τις εμβληματικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους, με το 84% να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Στο πλαίσιο ανάπτυξής της η εταιρεία επενδύει στη διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης ώστε να διασφαλίζεται ένα θετικό συμμετοχικό εργασιακό περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία. Η στρατηγική της εταιρείας είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας που εκτιμά τη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία.

 Ο κ. Νικόλαος Μπίρης HR Senior Business Partner της Ελληνικός Χρυσός, η κ. Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η κ. Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων Ελλάδας της Eldorado Gold κατά την απονομή του σήματος Ισότητας SHARE στην Ελληνικός Χρυσός

Πρόσφατα η Ελληνικός Χρυσός βρέθηκε μεταξύ των πρώτων δεκαοχτώ εταιρειών που έλαβαν το Σήμα Ισότητας SHARE του Υπουργείου Εργασίας, ανταποκρινόμενη με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης, που υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Η διάκριση αυτή βασίστηκε στις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει, αναπτύσσοντας μια εταιρική κουλτούρα που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων.

 Χρήστος Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold και Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος του ΚΕΑΝ κατά την τελετή υπογραφής της χάρτας διαφορετικότητας από την Ελληνικός Χρυσός

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων και του Diversity Charter Greece, για την προώθηση της ισότητας και της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Με την αποδοχή των όρων που υπαγορεύονται από τη Χάρτα Διαφορετικότητας, η Ελληνικός Χρυσός επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς.

Κινητήριος δύναμη για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η κοινή πεποίθηση σύσσωμης της διοικητικής ομάδας της εταιρείας ότι το δικαίωμα στη διαφορετικότητα είναι βασικό κριτήριο για την επαγγελματική ευημερία και εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά και του ίδιου του οργανισμού που επενδύει σε μία κουλτούρα υψηλής απόδοσης και αξιοκρατίας.

Αναλυτικά, οι πολιτικές διαφορετικότητας και συμπερίληψης που εφαρμόζονται από την Ελληνικός Χρυσός περιλαμβάνουν:

  • Συγκεκριμένους δείκτες και στόχους σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό του οργανισμού και την ισότητα των φύλων. Οι επιδόσεις της εταιρείας καταγράφονται ανά 6μήνο και δρομολογούνται ενέργειες στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης
  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις των στελεχών σε θέματα ηγεσίας που ενδυναμώνουν τις πρακτικές συμπερίληψης
  • Έναρξη υλοποίησης έρευνας σε θέματα συμπερίληψης σε ετήσια βάση και συνεχή αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων
  • Ενεργή Πολιτική κατά της βίας και της παρενόχλησης
  • Διαδικασία συνεντεύξεων και δημοσίευσης θέσεων εργασίας με τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς λόγω φύλου ή άλλης ιδιότητας
  • Μηχανισμό αναφορών που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό παρενόχλησης με ασφάλεια
  • Αναβάθμιση της διαδικασίας συνεντεύξεων και της δημοσίευσης ανοιχτών θέσεων εργασίας διαφάνεια και χωρίς προσδιορισμούς που ενδεχομένως να αποκλείουν υποψηφιότητες βάσει φύλου ή άλλου χαρακτηριστικού
  • Υποστήριξη της γονεϊκότητας με δυνατότητες για ελαστικό ωράριο ή/και εξ αποστάσεως εργασία για άνδρες και για γυναίκες
  • Καμπάνιες ευαισθητοποίησης σε θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών στον κλάδο, όπως το International Women in Mining.

Η Ελληνικός Χρυσός, έχοντας τον ανθρώπινο παράγοντα ως πρώτη προτεραιότητα, αναπτύσσει μια μεταλλευτική δραστηριότητα με απόλυτο σεβασμό στην κοινωνία που τη φιλοξενεί προάγοντας συστηματικά την ευημερία και ανάπτυξη του τόπου. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει επενδύσει περί τα €25 εκ. σε κοινωνικές επενδύσεις και έργα στο Δήμο Αριστοτέλη και τις τοπικές κοινωνίες, ενώ στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας σχεδιάζει επιπρόσθετες επενδύσεις περί των 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης. 

Last modified onΠαρασκευή, 29 Απριλίου 2022 11:57