ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To παρόν περιγράφει την πολιτική του διαδικτυακού τόπου (ή ιστοσελίδας ή site ή ιστότοπου) halkidikivoice.gr, της υπηρεσίας-ενότητάς του "Επαγγελματικός-Τουριστικός Οδηγός Χαλκιδικής HALKIDIKI VOICE e-GUIDE" και όποιας άλλης υπηρεσίας-ενότητας λειτουργεί εντός αυτών ή θα λειτουργήσει στο μέλλον (όλα τα παραπάνω εφεξής με ένα όνομα: "halkidikivoice.gr"), σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν από τους επισκέπτες-χρήστες των σελίδων τους (εφεξής "χρήστες"). Ο διαδικτυακός τόπος halkidikivoice.gr και όλες οι υπηρεσίες εντός αυτού, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Metron Design Studio, με έδρα της στην Ελευθερίου Βενιζέλου 3, Νέα Μουδανιά 632 00, Χαλκιδική, Ελλάδα. 

1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του halkidikivoice.gr και κατά την χρήση των υπηρεσιών του, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, chats, Web2SMS) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι το halkidikivoice.gr δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών του. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου halkidikivoice.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το halkidikivoice.gr ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του halkidikivoice.gr και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με το halkidikivoice.gr. Όταν πρόκειται για στοιχεία ατόμων που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί σε κάποια υπηρεσία, αλλά έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς σε άλλες on-line δραστηριότητες (π.χ. σε διαγωνισμούς), τα στοιχεία τους διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο halkidikivoice.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, για προωθητικές ενέργειες του halkidikivoice.gr και συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων με αυτήν Εταιριών, για ενημέρωση για τα προϊόντα-υπηρεσίες του halkidikivoice.gr ή συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3471/06. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.

2. Χρήση cookies

Για την σωστότερη λειτουργία του ιστότοπου και την καλύτερη πλοήγησή σας, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία με πληροφορίες, τα οποία ο εξυπηρετητής ιστού (web server του halkidikivoice.gr) αποθηκεύει στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει . Κατ’αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Mόνο το halkidikivoice.gr και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

Mπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: aboutcookies.org. Σε περίπτωση που επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies στον halkidikivoice.gr η λειτουργικότητα κάποιων σελίδων ενδέχεται να χαθεί ή να μειωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση και διαχείριση των cookies στον ιστοτόπο μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:
α) Σχετικά με τα cookie και την διαχείριση τους:
http://www.aboutcookies.org/
http://www.whatarecookies.com/

β) Σχετικά με την πολιτική της Google:
https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/el/policies/privacy/partners/

3. Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες-προϊόντα του halkidikivoice.gr, στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από το halkidikivoice.gr ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Χρήστες κάτω των 18

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων, σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στο website halkidikivoice.gr.

5. Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων

Το παρόν περιγράφει την πολιτική του halkidikivoice.gr σχετικά με τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων (εφεξής «πληροφορίες») που οι επισκέπτες των σελίδων του (εφεξής «χρήστες») θέτουν σε γνώση του, όταν με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιούν προϊόντα ή υπηρεσίες του ή επιθυμούν να αποστείλουν βιογραφικά τους αναζητώντας ευκαιρίες πρόσληψης ή όταν εγγράφονται ως υποψήφιοι για πρόσληψη ή όταν αποστέλλουν ή συντάσσουν με οποιοδήποτε τρόπο βιογραφικά τους σημειώματα ή γενικά πληροφορίες στις οποίες εμπεριέχονται προσωπικά τους δεδομένα ή όταν λαμβάνουν μέρος σε διεξαγόμενες εξετάσεις ή διαγωνισμούς μέσω τις ιστοσελίδας ή όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποστέλλουν τέτοιες πληροφορίες ή/και επικοινωνούν με το halkidikivoice.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του halkidikivoice.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το halkidikivoice.grr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του halkidikivoice.gr.

Το halkidikivoice.gr δεν συλλέγει, εν γνώσει του, προσωπικά δεδομένα προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Το halkidikivoice.gr χρησιμοποιεί τις συλλεγείσες πληροφορίες για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της. Οι πιο κάτω παράγραφοι περιγράφουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μερικούς τρόπους με τους οποίους το halkidikivoice.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να επικοινωνήσει τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα.

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες επικοινωνούν με το halkidikivoice.gr με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το halkidikivoice.gr διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο με την επικοινωνία αυτή και την σχετική πληροφορία, και μπορεί να χρησιμοποιεί την πληροφορία που έλαβε, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Το halkidikivoice.gr μπορεί να στέλνει σε υποψηφίους ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν την διεξαχθείσα έρευνα για την αγορά εργασίας. Το halkidikivoice.gr συνεργάζεται με τρίτους οι οποίοι παρέχουν στο halkidikivoice.gr τις υπηρεσίες τους, όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, ειδικοί σύμβουλοι και ελεγκτές, εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, ανάλυσης δεδομένων, συστημάτων υποστήριξης λογισμικού και άλλων, διοικητικών ή όχι συστημάτων και υπηρεσίες ασφάλειας.

Το halkidikivoice.gr διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε αυτά τα τρίτα μέρη πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο τα τρίτα αυτά μέρη παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επιπροσθέτως, οι σύμβουλοι λογισμικού του halkidikivoice.gr είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια πληροφορία προκειμένου να τροποποιήσουν, εξελίξουν, αναπτύξουν, βελτιώσουν και αξιολογήσουν την R&D τεχνολογία τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ή να επικοινωνούμε κάθε συλλεγείσα πληροφορία, σε κάθε περίπτωση που θεωρούμε, καλόπιστα, ότι αυτό απαιτείται από το Νόμο, ή σε κάθε περίπτωση που θεωρούμε ότι κάποια παράνομη δραστηριότητα λαμβάνει χώρα, ή πρόκειται να λάβει χώρα, ή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ή να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας, την περιουσία μας την ασφάλειά μας, καθώς επίσης και την ασφάλεια των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε κάποιο περιστατικό ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που επισκέπτες/χρήστες επιθυμούν να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα τους από τα αρχεία του halkidikivoice.gr θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν γραπτώς στην ιδιοκτήτρια εταιρία (Metron Design Studio - Ελ. Βενιζέλου 3 - Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής - τκ 632 00 - τηλ 2373022500) προκειμένου να επιβεβαιωθεί το αίτημά τους για μεταβολή ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα κάποιες εγγραφές των προσωπικών σας δεδομένων να παραμένουν στα αρχεία του halkidikivoice.gr, τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς λόγους, ενώ το halkidikivoice.gr διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί τους περιστασιακά, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες.

Το halkidikivoice.gr λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέψει απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή πληροφοριών που σχετίζονται με δεδομένα επισκεπτών/χρηστών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του halkidikivoice.gr. Παρόλα αυτά , καθώς κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρά το γεγονός, ότι το halkidikivoice.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες όσων επισκέπτονται/χρησιμοποιούν τις σελίδες του, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να εγγυηθεί την ασφάλεια των διακομιστών της, τα μέσα δια των οποίων οι πληροφορίες μεταβιβάζονται από τον υπολογιστή του χρήστη του halkidikivoice.gr ή οποιαδήποτε πληροφορία πηγαίνει στο halkidikivoice.gr ή σε τρίτο, μέσω ή σε διασύνδεση με αυτό.

Το halkidikivoice.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω συναίνεση των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων του, τις συλλεγείσες πληροφορίες σε τρίτους, μέσα στα πλαίσια και τις ανάγκες στρατηγικών συμμαχιών με αυτούς, σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτήτριας εταιρίας ή συνδεδεμένων ή θυγατρικών της εταιριών, σε περίπτωση συγχώνευσης ή απορρόφησης στην οποία συμμετέχει η ίδια ή συνδεδεμένες ή θυγατρικές της εταιρίες, σε περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου ή επιχειρηματικού κλάδου της ίδιας ή συνδεδεμένων ή θυγατρικών της εταιριών.

Άλλως, οι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ και η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, παραμένουν σε ισχύ στο σύνολό τους, και έχουν γίνει αποδεκτά από τον επισκέπτη/χρήστη στο σύνολό τους, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης/χρήσης του halkidikivoice.gr και των υπηρεσιών του εντός αυτού, που βρίσκονται σε λειτουργία ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

6.png2.png2.png4.png8.png3.png
Σήμερα361
Εχθές350
Τελευταία εβδομάδα1290
Τελευταίος μήνας4061

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ

LINKS